Bevakning

Inom Estate Bevakning erbjuder vi allt från totala säkerhetslösningar till ordningsvakter, larm och passersystem. Tack vare att vi har en relativt liten och effektiv organisation kan vi vara mycket flexibla och anpassningsbara. Våra kundansvariga har en tät och personlig relation med våra kunder och har, tack vare korta beslutsvägar, mandat att fatta snabba beslut. Det gör att vi enkelt kan ställa om i fall situationen av något skäl skulle förändras. Därför kan vi alltid vara lyhörda för dina behov. Vi har också diplomerade säkerhetschefer som kan hjälpa dig med riskanalyser och förslag till lösningar.

Alla våra anställda har grundutbildning och är godkända av Länsstyrelsen. Beroende på om de arbetar som väktare eller ordningsvakter har de olika utbildningar, men de flesta hos oss har båda. Vi föredrar att rekrytera ny personal genom rekommendationer snarare än via allmänna annonser för att säkerställa en hög kvalitet.

Våra personalintensiva leveranser stöttas med digitala verktyg som GuardTools och andra tekniska lösningar

Våra tjänster

Vi erbjuder de flesta tjänster och säkerhetslösningar. Oavsett behov löser vi dina önskemål.

Vi arbetar mycket med värdar i exempelvis köpcentrumanläggningar. Samtliga har väktar- och/eller ordningsvaktsutbildning i grunden. Oftast har värdarna en mer diskret uniform och fokus läggs på service istället för traditionell bevakning. De erbjuder service gentemot kunder och besökare, ger information, hjälper till vid evenemang och fungerar som centrumledningens förlängda arm.

Vi har givetvis även uppdrag där våra kunder efterfrågar ordningsvakter, väktare med mera. Vi skräddarsyr upplägg för beställaren i samråd med denne för att få en optimal leverans.

Genom våra samarbetspartners kan vi även erbjuda teknisk utrustning som t ex övervakningskameror, inbrottslarm, trygghetslarm och personskydd.

Vår kvalitet

För att säkerställa att vi upprätthåller en god kvalitet i alla delar inspekterar arbetsledningen all personal löpande. De ser till att de har rätt utrustning och rätt information. Förutom dessa officiella kontroller genomförs även oanmälda kontroller där vi säkerställer att vår personal agerar korrekt och att alla regler följs. På varje större anläggning har vi dessutom alltid en gruppledare som ansvarar för det dagliga arbetet.

Vi har också löpande kvalitetsmöten med vår uppdragsgivare vilket kan vara allt från en gång per vecka till en gång i halvåret beroende på kundens önskemål. Vid dessa möten utvärderar vi våra insatser och diskuterar vad som kan förbättras.

SERVICEREVISION

Med vår kostnadsfria tjänst Servicerevision får du en unik möjlighet att utvärdera er nuvarande serviceleverans. Vi analyserar era kostnader, servicenivåer, kostnadsläge och kartlägger ert kommande behov. Resultatet blir en behovsanpassad servicelösning som du kan jämföra med den lösning du har i dag. Hör av dig till vår försäljningschef Andreas Westin på telefon 010-207 84 51 eller e-post andreas.westin@estate.se och boka in en Servicerevision redan i dag!

Kontakt

Är du intresserad av våra tjänster inom bevakning? Välkommen att kontakta Linda Murray på telefon 08-599 086 11 eller e post: linda.murray@estate.se