Bevakning

Inom Estate Bevakning har vi lång erfarenhet och hög kompetensnivå. Vi erbjuder allt från totala säkerhetslösningar med väktare, ordningsvakter, larm och passersystem. Tack vare att vi har en relativt liten och effektiv organisation kan vi vara mycket flexibla och anpassningsbara. Våra kundansvariga har en tät och personlig relation med våra kunder och mandat att fatta snabba beslut. Det gör att vi enkelt kan ställa om vid förändring och vi är alltid lyhörda för dina behov. Vi har också diplomerade säkerhetschefer som kan hjälpa dig med riskanalyser och förslag till lösningar.

Områdesbevakning skapar trygghet vid tidpunkter då verksamheter är obemannade och väktare arbetar förebyggande genom att vara synliga o området. Alla våra anställda har grundutbildning och är godkända av Länsstyrelsen. Beroende på om de arbetar som väktare eller ordningsvakter har de olika utbildningar, men de flesta hos oss har båda. Vi föredrar att rekrytera ny personal genom rekommendationer snarare än via allmänna annonser för att säkerställa en hög kvalitet.

Våra personalintensiva leveranser stöttas med digitala verktyg som GuardTools och andra tekniska lösningar.

.

Vi erbjuder de flesta tjänster och säkerhetslösningar. Oavsett behov löser vi dina önskemål.. Ett urval av våra tjänster är ordningshållning, stationär- och ronderande bevakning, områdesbevakning, larmutryckning, butikskontrollanter, säkerhetsanalyser samt bevakning med hund.  

Vi arbetar för att öka servicen och tryggheten i centrumanläggningar genom våra värdar. Samtliga har väktar- och/eller ordningsvaktsutbildning i grunden. Oftast har värdarna en mer diskret uniform och fokus läggs på service istället för traditionell bevakning. De erbjuder service gentemot kunder och besökare, ger information, hjälper till vid evenemang och fungerar som centrumledningens förlängda arm.

Vi har givetvis även uppdrag där våra kunder efterfrågar ordningsvakter, hundförare, väktare med mera. Vi skräddarsyr upplägg för beställaren i samråd med denne för att få en optimal leverans.

Genom våra samarbetspartners kan vi även erbjuda teknisk utrustning som t ex övervakningskameror, inbrottslarm, trygghetslarm och personskydd.

För att säkerställa att vi upprätthåller en god kvalitet i alla delar inspekterar arbetsledningen all personal löpande. De ser till att de har rätt utrustning och rätt information. Förutom dessa officiella kontroller genomförs även oanmälda kontroller där vi säkerställer att vår personal agerar korrekt och att alla regler följs. På varje större anläggning har vi dessutom alltid en gruppledare som ansvarar för det dagliga arbetet.

Vi har också löpande kvalitetsmöten med vår uppdragsgivare vilket kan vara allt från en gång per vecka till en gång i halvåret beroende på kundens önskemål. Vid dessa möten utvärderar vi våra insatser och diskuterar vad som kan förbättras.

Post- & besöksadress

Estate
Strandbergsgatan 61, 3 tr
112 51 Stockholm

Ring oss

Kundtjänst:  08-588 327 00

Maila oss

Kundtjänst: info.esm@estate.se
Försäljning: andreas.westin@estate.se