För oss på Estate är arbetet med en hållbar utveckling mycket viktigt och prioriterat i alla våra verksamheter. I dag är Estate Service Management miljöcertifierat enligt ISO 14001 och arbetet med att certifiera övriga verksamheter pågår för fullt. Vi räknar med att vi ska ha kommit i mål innan årets slut.

Men samtidigt har miljöarbete inget slut, det är en ständigt pågående process där vi varje dag tar ytterligare steg för att minska miljöpåverkan och minskar vårt fotavtryck.

Estate har antagit en miljöpolicy som genomsyrar vår verksamhet på alla nivåer.

Vi arbetar aktivt för att, både på kort och lång sikt, kunna erbjuda våra kunder servicetjänster som tar hänsyn till såväl en god arbetsmiljö som vår gemensamma miljö.

Detta uppnår vi genom att:

• Inspirera och motivera våra kunder och samarbetspartners till synergilösningar som minskar belastningen på miljön.
• Ta ansvar för att kvalitetssäkra att de tjänster vi levererar uppfyller både våra kunders och våra egna krav.
• Varje medarbetare tar ett personligt ansvar för kvalitet, hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Vi följer regler, instruktioner och rutiner samt rapporterar eventuella risker och hot mot en god kvalitet, arbetsmiljö och den gemensamma miljön.
• Utföra vårt arbete på ett strukturerat sätt med hjälp av vårt verksamhetsledningssystem samt effektiva planerings- och uppföljningsverktyg.
• Ständigt förbättra både vårt sätt att arbeta för att säkerställa avtalad kvalitet och uppnå våra mål för direkt och indirekt miljöpåverkan.
• Ställa tydliga krav på våra leverantörer och samarbetspartners.
• Vi tar hand om avvikelser, analyserar orsaker samt vidtar förbättringsåtgärder med hjälp av ett kontroll- och åtgärdsprogram.
• Efterleva och hålla oss informerade gällande de lagar och förordningar som är aktuella för oss.

I arbetet med att utvärdera och ständigt förbättra vårt miljöarbete följer vi ett antal nyckeltal som t ex antal miljöbilar, hur många åker kollektivt till jobbet och hur många underleverantörer som är ISO 14001 certifierade.

Vårt sociala ansvar

Estate är ett företag som befinner sig i stark tillväxt. Men till skillnad från många andra företag som växer, har vi en ganska unik position i dagens Sverige. Vi tillhör nämligen dem som behöver arbetskraft vars personliga egenskaper i många fall är viktigare än deras formella utbildningsnivå. Det gör att vi kan erbjuda möjligheter för människor som kanske annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.

För oss är det oerhört positivt och inspirerande. Men det ställer också krav på oss.

Därför arbetar vi hårt med jämställdhet och integrationsfrågor. Vi ser att en heterogen organisation skapar dynamik och kreativitet, något som starkt bidrar till vår tillväxt och vår förmåga att leverera lösningar av hög kvalitet till våra kunder. Vi vill ha en mångfald i vår verksamhet. Därför tar vi ett aktivt socialt ansvar och arbetar bland annat med att skapa möjligheter att få in långtidsarbetslösa i vår verksamhet.

Men vi vill givetvis även ta vårt ansvar utanför Sveriges gränser, vilket är ett av skälen till att vi sponsrar internationella hjälporganisationer som till exempel Rädda Barnen.