Lokalvård

Vi levererar flexibla, kvalitetssäkrade lokalvårdslösningar för bland annat köpcentrum, kontor, idrottsanläggningar och fastigheter. Även om tjänsten i grunden är ganska okomplicerad, är resultatet avgörande för hur din verksamhet uppfattas, både av anställda och kunder. Därför har vi samma fokuserade kvalitetstänkande här som i alla våra verksamheter.

Våra arbetsledare arbetar nära våra lokalvårdare och säkerställer att de har rätt kunskapsnivå och information om uppdragets innehåll. Vi följer upp och utvärderar resultatet löpande, samtidigt som vi ger våra anställda rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. En bra arbetsmiljö är viktigt och glädjande nog har vi mycket engagerad personal och låg sjukfrånvaro, vilket helt klart visar sig i resultatet, våra kunder ger oss ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 4,2 av 5 vilket är fantastiskt bra jämfört med branschsnittet.

Våra tjänster

Städning

 • Kontorsstädning
 • Köpcentrumstädning
 • Trappstädning
 • Flyttstädning
 • Byggstädning
 • Butiksstädning
 • Saneringsuppdrag
 • Storstädning

Fönster/golv

 • Fönsterputsning
 • Golvvård
 • Stenbehandling/stenslipning
 • Rengöring, inoljning och polering av trägolv
 • Maskinskurning
 • Stenslipning (twister)

Special

 • Rulltrappsrengöring

Sanering

 • Klottersanering
 • Klotterskydd
 • Fasadtvätt

Vår kvalitet

Som kund har du rätt att förvänta dig ett resultat av hög kvalitet – varje gång. Därför arbetar vi aktivt med att säkerställa en hög nivå på vårt arbete. Bland annat följer våra arbetsledare upp alla uppdrag genom regelbundna besök. Vi genomför även löpande kontroller och protokollförda besiktningar. På så sätt säkerställer vi optimala rutiner för uppföljning och kan garantera ett bra resultat.

SERVICEREVISION

Med vår kostnadsfria tjänst Servicerevision får du en unik möjlighet att utvärdera er nuvarande serviceleverans. Vi analyserar era kostnader, servicenivåer, kostnadsläge och kartlägger ert kommande behov. Resultatet blir en behovsanpassad servicelösning som du kan jämföra med den lösning du har i dag. Hör av dig till vår försäljningschef Andreas Westin på telefon 010-207 84 51 eller e-post andreas.westin@estate.se och boka in en Servicerevision redan i dag!

Kontakt

Är du intresserad av våra tjänster inom lokalvård? Välkommen att kontakta Jenny Falkemar på telefon 010-209 33 61 eller e-post jenny.falkemar@estate.se.

almega

Estate Lokalvård är medlem i Almega Serviceentreprenörerna.