Lokalvård

DU HAR RÄTT ATT FÖRVÄNTA DIG ETT RESULTAT AV HÖG KVALITET 

Vi levererar flexibla, kvalitetssäkrade lokalvårdslösningar för bland annat köpcentrum, kontor, idrottsanläggningar och fastigheter. Våra städmetoder är effektiva, ergonomiska och miljöanpassade. Kvalitetssäkrad städning är självklarhet för oss. Våra medarbetare garanterar en städning som skapar trivsel och främjande produktiviteten i din verksamhet. Vi erbjuder integrerade lösningar som passar era behov så att ni kan koncentrera er på er kärnverksamhet. 

Våra arbetsledare arbetar nära våra lokalvårdare och säkerställer att de har rätt kunskapsnivå och information om uppdragets innehåll. Vi följer upp och utvärderar resultatet löpande, samtidigt som vi ger våra anställda rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. En bra arbetsmiljö är viktigt och glädjande nog har vi mycket engagerad personal och låg sjukfrånvaro, vilket helt klart visar sig i resultatet, våra kunder ger oss ett högt Nöjd-Kund-Index

Nedan finner du vad vi utför inom varje lokalvårds-kategori.

Städning

Kontorsstädning
Köpcentrumstädning
Trappstädning
Flyttstädning
Byggstädning
Butiksstädning
Saneringsuppdrag
Storstädning

Fönster/golv

Fönsterputsning
Golvvård
Stenbehandling/stenslipning
Rengöring, inoljning och polering av trägolv
Maskinskurning
Stenslipning (twister)

Special

Rulltrappsrengöring

Sanering

Klottersanering
Klotterskydd
Fasadtvätt

Som kund har du rätt att förvänta dig ett resultat av hög kvalitet – varje gång. Därför arbetar vi aktivt med att säkerställa en hög nivå på vårt arbete. Bland annat följer våra arbetsledare upp alla uppdrag genom regelbundna besök. Vi genomför även löpande kontroller och protokollförda besiktningar. På så sätt säkerställer vi optimala rutiner för uppföljning och kan garantera ett bra resultat.

Post- & besöksadress

Estate
Strandbergsgatan 61, 3 tr
112 51 Stockholm

Ring oss

Kundtjänst:  08-588 327 00

Maila oss

Kundtjänst: info.esm@estate.se
Försäljning: andreas.westin@estate.se