Nytt FM-bolag bildas

Ett nytt FM-bolag bildas när PRIMÄR Fastighetsförvaltning och ESTATE går samman.

PRIMÄR Fastighetsförvaltning och Estate fick under 2016 nya gemensamma ägare. Ett resultat av detta är att ägarna nu bildar ett holdingbolag, Estate Group med en övergripande koncernledning där fokus hamnar på FM-marknaden och integrerade marknadserbjudanden och där möjliga synergier mellan företagen skall tillvaratas.

– FM och fastighetsbranschen påverkas alltmer av den nya ekonomin. Synen på fastighetsrelaterade tjänster förändras och fastighetsägarnas behov av kostnadseffektiva och skalbara lösningar ökar. Det ställer högre krav på att leverantörerna erbjuder breda servicelösningar med kvalificerat innehåll, säger den nya vd:n Johan Håkansson

– Vi har tidigare mött kundernas krav och önskemål med självständiga verksamheter men i takt med de nya kraven har vi beslutat att föra samman verksamheterna i en koncern med en gemensam ledning.

Vd i den nya koncernen blir Johan Håkansson, nuvarande vd för Estate.

Ordförande i styrelsen är Ulf Wretskog som tidigare bl.a. varit vd på Coor Service Management Sverige och klar för styrelsen är även Robert Fonovich, chef för Catellas svenska Corporate Finance verksamhet.

– Våra nuvarande kunder kommer att gynnas av samgåendet där kundnytta och utveckling kombinerat med en stark ledning står i fokus. Såväl nuvarande som nya kunder erbjuds härmed en mycket bredare och djupare tjänsteportfölj, säger styrelseordförande Ulf Wretskog.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Håkansson, 070-7707655

Ladda hem press release