Varför Estate?

1.

ENKELHETEN

Det är enkelt att anlita Estate. I stället för att själv behöva ha kontroll på en mängd olika leverantörer, kvalitetssäkra dem och dessutom förhandla priser med var och en får du hos oss en egen kontaktperson, kvalitetsuppföljning och en samlad faktura. Och om dina behov förändras, om du måste sänka dina driftskostnader eller någonting uppstår, en ombyggnad eller ett event, behöver du bara ringa ett nummer så är det löst.

2.

ENGAGEMANGET

Vi sätter en ära i att få och behålla ditt förtroende. Det gör vi genom att engagera oss, vara personliga och se till att ha en god leverans. Vi är tillräckligt stora och har den genomtänkta struktur som krävs för att kunna ge en mycket hög service till alla bolag, stora som små. Samtidigt är vi inte större än att vi kan vara snabba och flexibla, med korta beslutsvägar och genuint engagemang i alla våra kunder. Det märker du till exempel när du försöker komma i kontakt med oss – det finns alltid någon tillgänglig dygnet runt, året runt. Det är ingen slump att vi bland annat har 25 köpcentrum som kunder. De har valt oss för att vi är en strategiskt viktig del av deras kunderbjudande vilket gör att vi måste vara snabba och flexibla. Deras kunder har varken tid eller lust att vänta på service. En styrka alla våra kunder kan dra nytta av.

3.

BESPARINGEN

Vi är en helhetsleverantör med många uppdragsgivare vilket gör att vi handlar upp tjänster i stora volymer. Det i sin tur ger oss betydligt bättre priser än vad en liten aktör skulle kunna få. Den besparingen skickar vi vidare till våra kunder som får hög kvalitet till ett attraktivt pris. Vår bredd ger oss också möjligheter att dra nytta av synergieffekter, både mellan våra kunder och mellan våra olika tjänsteleveranser. Till exempel kan en ronderande väktare även ta sig an en trasig parkeringsautomat om han eller hon är i närheten.

4.

KVALITETEN

Inom Estate har vi ett totalt fokus på kvalitet. Och det handlar inte bara om en löpande kontroll och utvärdering av våra tjänster, utan även i vårt arbete med att hitta leverantörer. Vi utvärderar ständigt nya aktörer för att säkerställa att vi samarbetar med de bästa som finns på marknaden och vi arbetar aktivt med att kvalitetssäkra de vi redan anlitar.

5.

SERVICEREVISIONEN

Med vår kostnadsfria tjänst Servicerevision hjälper vi dig att klargöra er nuvarande serviceleverans. Vi analyserar era kostnader, servicenivåer, kostnadsläge och kartlägger ert kommande behov. Resultatet blir en behovsanpassad servicelösning som du kan jämföra med den lösning du har i dag.

6.

KOMPETENSEN

En av fördelarna med Estate är att vi även driver delar av verksamheterna, som till exempel parkering och bevakning, i egen regi. Det ger oss en bred kompetens och fördjupad förståelse i vad det innebär och vilka krav som är rimliga att ställa. Vi vet helt enkelt vad vi ska titta efter när vi utvärderar nya leverantörer och när vi löpande kontrollerar kvaliteten.

7.

BREDDEN

I och med att vi är verksamma inom flera olika områden kan vi dra nytta av varandra och hitta effektiva lösningar som ger en säkrare, effektivare och bättre service. Ett köpcentrum kan till exempel anlita oss för bevakning, parkering och lokalvård. Om det skulle uppstå ett problem på parkeringen kan bevakningen åtgärda det om de befinner sig i närheten. Det skapar en högre servicekvalitet för köpcentrets kund och en lägre kostnad för vår uppdragsgivare. Det är så vi gillar att jobba – smart, personligt och flexibelt.