KUNDTJÄNST

Tel: 08-588 327 00
E-post: info.esm@estate.se

VD

Johan Håkansson
Tel: 08-588 327 02
E-post: johan.hakansson@estate.se

FÖRSÄLJNING

Andreas Westin
Tel: 08-588 327 20
E-post: andreas.westin@estate.se

POST- & BESÖKSADRESS

Estate
Strandbergsgatan 61, 3 tr
112 51 Stockholm

LEVERANSADRESS & GODSMOTTAGNING

Estate
Nordenflychtsvägen 70
112 51 Stockholm

FAKTURERINGSADRESSER

Estate Service Management
c/o Moretime Business Partner MOSS001
Box 171
831 22 Östersund
Organisationsnummer: 556755-6187

Estate Bevakning
c/o Moretime Business Partner MOSS007
Box 171
831 22 Östersund
Organisationsnummer: 556779 -7583

Estate Kontorsservice
c/o Moretime Business Partner MOSS002
Box 171
831 22 Östersund

Estate Lokalvård
c/o Moretime Business Partner MOSS005
Box 171
831 22 Östersund
Organisationsnummer: 556821-0792

Estate Parkering
c/o Moretime Business Partner MOSS003
Box 171
831 22 Östersund
Organisationsnummer: 556715-4686

LEDNINGSGRUPP

Johan Håkansson, VD
Tel: 08-588 327 02
E-post: Johan.Hakansson@estate.se

Gustaf Engquist, CFO
Tel: 08-588 327 11
E-post: Gustaf.Engquist@estate.se

Kjell Jönsson, Affärsområdeschef Bevakning & Parkering
Tel: 08-588 327 22
E-post: kjell.jonsson@estate.se

Josefina Löfstrand, Driftschef service management och lokalvård /Vice VD
Tel: 08-588 327 06
E-post: Josefina.Lofstrand@estate.se

Beatrice Lagergren, Projekt och verksamhetsutveckling
Tel: 08-588 327 25
E-post: Beatrice.Lagergren@estate.se

Andreas Westin, Försäljning och Marknadschef
Tel: 08-588 327 20
E-post: andreas.westin@estate.se

INKÖP, MILJÖ & KVALITÉ

Driton Kelmendi, inköpschef
Tel: 08-588 327 03
E-post: driton.kelmendi@estate.se

AFFÄRSPROJEKTLEDNING OCH FÖRSÄLJNING

Marcus Ellsén, Affärsprojektledare
Tel: 08-588 327 21
E-post: Marcus.Ellsen@estate.se

EKONOMI OCH ADMINISTRATION

Pia Fransson, Ekonomi och lön
Tel: 08-588 327 18
E-post: Pia.Fransson@estate.se

Erik Olsson, Ekonomi och lön
Tel: 08-588 327 30
E-post: Erik.Olsson@estate.se

Jacki Jakaria, Ekonomi
Tel: 08-588 327 33
E-post: Jacki.Jakaria@estate.se

Susanne Midbeck, Ekonomi och administration
Tel: 08-588 018 08
E-post: Susanne.Midbeck@estate.se

SERVICE MANAGEMENT

Joel Roxby, servicechef
Tel: 08-588 327 05
E-post: joel.roxby@estate.se

Ulla Jacobsen, servicechef
Tel: 08-588 327 19
E-post: ulla.jacobsen@estate.se

Leif Zetterlund, servicechef
Tel: 08-588 327 07
E-post: leif.zetterlund@estate.se

Monica Holm, serviceledare
Tel: 08-588 327 01
E-post: monica.holm@estate.se

Sofia Ryholt, serviceledare
Tel: 08-599 08 607
E-post: sofia.ryholt@estate.se

BEVAKNING OCH PARKERING

Linus Fredriksson, Driftansvarig – bevakning och parkering
Tel: 08-599 086 15
E-post: Linus.Fredriksson@estate.se

Joel Eskils, Personalansvarig – bevakning och parkering
Tel: 08-599 086 10
E-post: Joel.Eskils@estate.se

Stefan Deol, teknik/admin – Parkering
Tel: 08-588 018 09
E-post: Stefan.Deol@estate.se

LOKALVÅRD

Mio Sojanovic, Arbetsledare – lokalvård
Tel: 08-588 018 08
E-post: Miodrag.Sojanovic@estate-lokalvard.se

Panos Fachouridis, Arbetsledare – lokalvård
Tel: 08-588 018 06
E-post: Panos.Fachouridis@estate.se

Theo Douramanis, Arbetsledare – lokalvård
Tel: 070-836 84 27
E-post: Theodor.Douramanis@estate.se

HITTA HIT