Om oss

Estate är en koncern som levererar servicetjänster till kontorshyresgäster, fastighetsägare och köpcentrum. Genom hög kvalitet i leveranserna, god ordning och en personlig relation bygger vi kundförtroenden.

Mer om oss

Estate är del av koncernen Estat FM Group bestående av Estate, Primär och Fervent. Estate FM Group  av en tillräckligt stor koncern för att ha resurser att leverera till alla typer av kunder, men tillräckligt små för att vara kundnära och flexibla.
Estate är ett stabilt bolag med över 600 anställda och omsätter ca SEK 400 Mkr. Verksamheten bedrivs i fyra områden: Facility Management, Lokalvård, Parkering och Bevakning.
Tack vare att Estate har egen verksamhet inom bevakning, lokalvård och parkering har vi en extra hög kompetens inom dessa områden, både i integrerade FM-leveranser och i separata singelleveranser. Estate har ett starkt fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Verksamheten är sedan 2009 ISO-certifierad i samtliga av dessa områden.

”THE ESTATE WAY”
Estate skapar kundförtroenden genom att vara ordningsamma, drivna och personliga.

Vår affärsidé

Estates affärsidé är att sälja och leverera fastighetsrelaterade servicetjänster förutom teknisk förvaltning (mjuka FM-servicetjänster) till privata företag inom fastighet, kontor och köpcentrum. Kunderna får flera eller samtliga mjuka FM-tjänster från Estate i stället för enstaka tjänster från flera leverantörer, vilket sparar kunden tid (avlastning) och pengar (genomsnitt 20 procent). Besparingar uppkommer dels genom att Estate har stora inköpsvolymer men även genom synergier mellan olika tjänster alternativt kunder. Estate har även en god kunskap om de tjänster kunden köper och kan därmed driva dessa effektivare än vad kunden själv kan göra.

Vår vision

Estate skall vara en fullserviceleverantör inom mjuk FM som täcker hela Sverige och omsätter SEK 1 Mdr. Estate skall vara den attraktivaste arbetsgivaren i FM-branschen.

Vi är ett gasellföretag

Dagens Industri utsåg 2013 Estate till ett Gasellföretag. Kriterierna för att bli ett Gasellföretag är att ha en omsättning som överstiger 10 Mkr, minst tio anställda, minst fördubblat sin omsättning (om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret), ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt, i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner samt har sunda finanser.
Estate växte organiskt med 800 procent på fyra år med bibehållen vinst under hela tillväxten och uppfyller samtliga kriterier. Vi nådde plats 11 i Stockholm och 34 i Sverige.

Vår hållbarhet

För oss på Estate är arbetet med en hållbar utveckling mycket viktigt och prioriterat i alla våra verksamheter. I dag är Estate Service Management miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Men samtidigt har miljöarbete inget slut, det är en ständigt pågående process där vi varje dag tar ytterligare steg för att minska miljöpåverkan och minskar vårt fotavtryck.

Estate har antagit en miljöpolicy som genomsyrar vår verksamhet på alla nivåer.

Vi arbetar aktivt för att, både på kort och lång sikt, kunna erbjuda våra kunder servicetjänster som tar hänsyn till såväl en god arbetsmiljö som vår gemensamma miljö.

Vårt Sociala Ansvar

Estate är ett företag som befinner sig i stark tillväxt. Men till skillnad från många andra företag som växer, har vi en ganska unik position i dagens Sverige. Vi tillhör nämligen dem som behöver arbetskraft vars personliga egenskaper i många fall är viktigare än deras formella utbildningsnivå. Det gör att vi kan erbjuda möjligheter för människor som kanske annars hade haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.

För oss är det oerhört positivt och inspirerande. Men det ställer också krav på oss.

Därför arbetar vi hårt med jämställdhet och integrationsfrågor. Vi ser att en heterogen organisation skapar dynamik och kreativitet, något som starkt bidrar till vår tillväxt och vår förmåga att leverera lösningar av hög kvalitet till våra kunder. Vi vill ha en mångfald i vår verksamhet. Därför tar vi ett aktivt socialt ansvar och arbetar bland annat med att skapa möjligheter att få in långtidsarbetslösa i vår verksamhet.

Post- & besöksadress

Estate
Strandbergsgatan 61, 3 tr
112 51 Stockholm

Ring oss

Kundtjänst:  08-588 327 00
Försäljning:  010-207 84 51

Maila oss

Kundtjänst: info.esm@estate.se
Försäljning: andreas.westin@estate.se