Estate är en koncern som levererar servicetjänster till kontorshyresgäster, fastighetsägare och köpcentrum. Genom hög kvalitet i leveranserna, god ordning och en personlig relation bygger vi kundförtroenden. Estate är en tillräckligt stor koncern för att ha resurser att leverera till alla typer av kunder, men tillräckligt små för att vara kundnära och flexibla.
Estate är ett stabilt bolag med över 250 anställda och omsätter ca SEK 200 Mkr. Verksamheten bedrivs i fyra områden: Facility Management, Lokalvård, Parkering och Bevakning.
Tack vare att Estate har egen verksamhet inom bevakning, lokalvård och parkering har vi en extra hög kompetens inom dessa områden, både i integrerade FM-leveranser och i separata singelleveranser. Estate har ett starkt fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Verksamheten är sedan 2009 ISO-certifierad i samtliga av dessa områden.

”THE ESTATE WAY”
Estate skapar kundförtroenden genom att vara ordningsamma, drivna och personliga.

Estates affärsidé

Estates affärsidé är att sälja och leverera fastighetsrelaterade servicetjänster förutom teknisk förvaltning (mjuka FM-servicetjänster) till privata företag inom fastighet, kontor och köpcentrum. Kunderna får flera eller samtliga mjuka FM-tjänster från Estate i stället för enstaka tjänster från flera leverantörer, vilket sparar kunden tid (avlastning) och pengar (genomsnitt 20 procent). Besparingar uppkommer dels genom att Estate har stora inköpsvolymer men även genom synergier mellan olika tjänster alternativt kunder. Estate har även en god kunskap om de tjänster kunden köper och kan därmed driva dessa effektivare än vad kunden själv kan göra.

Estates vision

Estate skall vara en fullserviceleverantör inom mjuk FM som täcker hela Sverige och omsätter SEK 1 Mdr. Estate skall vara den attraktivaste arbetsgivaren i FM-branschen.

Vi är ett Gasellföretag

Dagens Industri utsåg 2013 Estate till ett Gasellföretag. Kriterierna för att bli ett Gasellföretag är att ha en omsättning som överstiger 10 Mkr, minst tio anställda, minst fördubblat sin omsättning (om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret), ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt, i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner samt har sunda finanser.
Estate växte organiskt med 800 procent på fyra år med bibehållen vinst under hela tillväxten och uppfyller samtliga kriterier. Vi nådde plats 11 i Stockholm och 34 i Sverige.

VI FINNS DÄR DU FINNS

Estate har i dag uppdragsgivare över en stor del av Sverige. Så oavsett var du har din verksamhet har vi resurserna som krävs för att hjälpa dig.