Parkering

 Med parkeringsservice skapar vi både en bättre säkerhet för alla i området och en ökad trygghet och trivsel för de boende. Felparkerade bilar kan utgöra en fara om de blockerar korsningar och utrymningsvägar eller täpper till i trafiken. Parkeringsvaktens uppdrag är att kontrollera att fordon har parkerat rätt, att avgifter är erlagda och nödvändiga tillstånd finns presenterade samt att boende och besökare i övrigt följer de regler som gäller inom det området som uppdraget avser.  

Estate parkering har lång erfarenhet inom parkering och kompetensen på medarbetarna är hög. Vi tar hand om allt från ren övervakning av dina parkeringsytor till kompletta helhetslösningar. Vi hjälper dig även att göra analyser av intäkter och flöden och utifrån dessa ger vi dig förslag på förbättringar som både skapar en attraktivare parkering, mer intäkter och ett mer optimalt utnyttjande av alla ytor.

Är du intresserad av våra tjänster inom parkering, av att hyra en plats i en av våra anläggningar eller göra en felanmälan? Välkommen att kontakta kundtjänst vardagar 8-17 på telefon 08-588 018 00 eller e-post info.parkering@estate.se.

Är det något som du vill uppmärksamma oss på så kan du dygnet runt göra en felanmälan via knappen till höger.

 

En av våra styrkor är att vi är en del av en verksamhet med flera olika ben. Till exempel kan vi dra nytta av synergier med våra bevakningstjänster och det faktum att vi ofta har många som är ute på fältet. Det gör oss både flexibla och snabbfotade, något som förbättrar vår service och ger oss betydligt större resurser än ett traditionellt parkeringsbolag.

Som parkeringsbolag blir vi också en ambassadör för dig som uppdragsgivare, vilket kräver att vi är både lyhörda och flexibla inom de ramar vi kommit överens om.

Utifrån dina behov och önskemål tar vi fram en lösning. Det kan vara allt ifrån att ta hand om parkeringsytor och kontrollavgifter till att se över belysning och flöden. Vi kan också utveckla och förädla parkeringen genom att exempelvis måla om, skapa tydligare skyltning, fräscha upp och addera mervärden som musik och doft för att skapa en behagligare och tryggare miljö. Det är åtgärder som i förlängningen skapar en attraktivare produkt vilket ger fler kunder. Det tjänar både du och vi på.

Kvalitet i en parkering handlar naturligtvis mycket om hur miljön upplevs, att det är rent, fräscht och tryggt. Att parkeringsautomater och bommar fungerar som de ska och att eventuella fel åtgärdas snabbt. Vi samarbetar med bevakning och har därmed en stor fördel i och med att vi i de flesta fall kan vara mycket snabbt på plats om något skulle uppstå. Även lokalvården rapporterar in fel om de uppmärksammar sådana, vilket gör att vi har många ögon på plats. Vi har en kundtjänst som är bemannad dygnet runt och vi loggar alla felanmälningar och klagomål. Alla incidenter följs upp och redovisas för våra uppdragsgivare så att de kan se exakt hur vi hanterar ärendena och hur snabbt vi åtgärdar dem.

Kvalitet handlar också om hur parkören upplever att han eller hon blir bemött. Uppstår problem är det fastighetsägaren som får klagomålen, därför är våra parkeringsvakter mycket serviceinriktade och har en god förmåga att se till helheten. Fordon som parkerar i strid mot gällande parkeringsvillkor ska givetvis erläggas med kontrollavgift, men det är samtidigt viktigt att göra en balanserad bedömning och även vara medveten om att parkören ofta är en återkommande kund.

Post- & besöksadress

Estate
Strandbergsgatan 61, 3 tr
112 51 Stockholm

Ring oss

Kundtjänst:  08-588 327 00

Maila oss

Kundtjänst: info.esm@estate.se
Försäljning: andreas.westin@estate.se