Parkering

ERT PERSONLIGA PARKERINGSFÖRETAG MED SERVICE I FOKUS

Estate Parkering har samtliga tjänster inom parkering, alltid skräddarsytt utifrån era behov. Vi hjälper dig med analys av trafikflöden och utifrån dessa ger vi dig förslag på förbättringar som både skapar en attraktivare parkering, mer intäkter och ett mer optimalt utnyttjande av alla ytor. 

 Välkommen att kontakta vår kundtjänst, dygnet runt, sju dagar i veckan, på knappen till höger, felanmälan, telefon 08-588 018 00 eller epost info.parkering@estate.se

 

 

Kundtjänst

 • Helhetsansvar för inkommande samtal och e-mail
 • Digitalt ärendesystem
 • Felanmälan via kundtjänst
 • Digital tillståndshantering
 • Uthyrning av parkeringsplatser
 • Vi är även kundtjänst åt andra företag med annan kärnverksamhet

Parkeringsövervakning

 • Parkeringsövervakning på tomtmakt (LKOP)
 • Parkeringsövervakning på allmänplatsmark (kommunal)
 • Parkeringsvärdar
 • Eventvärdar
 • Tillståndshantering
 • Ni ringer, vi kommer

Skyltar & Teknik

 • Vägmärken
 • Tilläggstavlor
 • Linjemålning
 • Betalsystem
 • Digitala lösningar
 • Laddstationer
 • Städning av garage
 • Tillståndshanterin

 

Vår kvalité

 • Kvalitet i en parkering handlar naturligtvis mycket om hur miljön upplevs, att det är rent, fräscht och tryggt. Att parkeringsautomater och bommar fungerar som de ska och att eventuella fel åtgärdas snabbt. Vi samarbetar med bevakning och har därmed en stor fördel i och med att vi i de flesta fall kan vara mycket snabbt på plats om något skulle uppstå. Även lokalvården rapporterar in fel om de uppmärksammar sådana, vilket gör att vi har många ögon på plats. Vi har en kundtjänst som är bemannad dygnet runt och vi loggar alla felanmälningar och klagomål. Alla incidenter följs upp och redovisas för våra uppdragsgivare så att de kan se exakt hur vi hanterar ärendena och hur snabbt vi åtgärdar dem.

  Kvalitet handlar också om hur parkören upplever att han eller hon blir bemött. Uppstår problem är det fastighetsägaren som får klagomålen, därför är våra parkeringsvakter mycket serviceinriktade och har en god förmåga att se till helheten. Fordon som parkerar i strid mot gällande parkeringsvillkor ska givetvis erläggas med kontrollavgift, men det är samtidigt viktigt att göra en balanserad bedömning och även vara medveten om att parkören ofta är en återkommande kund.

Post- & besöksadress

Estate
Strandbergsgatan 61, 3 tr
112 51 Stockholm

Ring oss

Kundtjänst:  08-588 327 00

Parkering: 08-588 018 00

Maila oss

Kundtjänst: info.esm@estate.se
Försäljning: andreas.westin@estate.se