Parkering

Inom parkering tar vi hand om allt från ren övervakning av dina parkeringsytor till kompletta helhetslösningar. Vi hjälper dig även att göra analyser av intäkter och flöden och utifrån dessa ger vi dig förslag på förbättringar som både skapar en attraktivare parkering, mer intäkter och ett mer optimalt utnyttjande.

Estate har stor teknisk kompetens inom parkering där vi skapat nya lösningar för arenaparkering, köpcentrum och fastighetsbestånd genom bland annat bomlösningar, mobil-applikationer och sms-parkering.

En av våra andra styrkor är att vi är en del av en verksamhet med flera olika ben. Till exempel kan vi dra nytta av synergier med våra bevakningstjänster och det faktum att vi ofta har många som är ute på fältet. Det gör oss både flexibla och snabbfotade, något som förbättrar vår service och ger oss betydligt större resurser än ett traditionellt parkeringsbolag.

Som parkeringsbolag blir vi också en ambassadör för dig som uppdragsgivare, vilket kräver att vi är både lyhörda och flexibla inom de ramar vi kommit överens om.

Vi ställer inga krav på hyreskontrakt, du kan när som helst avsluta samarbetet om du av någon anledning inte skulle vara nöjd.

Våra tjänster

Utifrån dina behov och önskemål tar vi fram en lösning. Det kan vara allt ifrån att ta hand om parkeringsytor och kontrollavgifter till att se över belysning och flöden. Vi kan också utveckla och förädla parkeringen genom att exempelvis måla om, skapa tydligare skyltning, fräscha upp och addera mervärden som musik och doft för att skapa en behagligare och tryggare miljö. Det är åtgärder som i förlängningen skapar en attraktivare produkt vilket ger fler kunder. Det tjänar både du och vi på.

Vår kvalitet

Kvalitet i en parkering handlar naturligtvis mycket om hur miljön upplevs, att det är rent, fräscht och tryggt. Att parkeringsautomater och bommar fungerar som de ska och att eventuella fel åtgärdas snabbt. Vi samarbetar med bevakning och har därmed en stor fördel i och med att vi i de flesta fall kan vara mycket snabbt på plats om något skulle uppstå. Även lokalvården rapporterar in fel om de uppmärksammar sådana, vilket gör att vi har många ögon på plats. Vi har en kundtjänst som är bemannad dygnet runt och vi loggar alla felanmälningar och klagomål. Alla incidenter följs upp och redovisas för våra uppdragsgivare så att de kan se exakt hur vi hanterar ärendena och hur snabbt vi åtgärdar dem.

Kvalitet handlar också om hur parkören upplever att han eller hon blir bemött. Uppstår problem är det fastighetsägaren som får klagomålen, därför är våra parkeringsvakter mycket serviceinriktade och har en god förmåga att se till helheten. Fordon som parkerar i strid mot gällande parkeringsvillkor ska givetvis erläggas med kontrollavgift, men det är samtidigt viktigt att göra en balanserad bedömning och även vara medveten om att parkören ofta är en återkommande kund.

En annan aspekt av kvalitet är hur vi hanterar dina pengar. Därför arbetar vi med tydliga rapporteringar varje månad.

SERVICEREVISION

Med vår kostnadsfria tjänst Servicerevision får du en unik möjlighet att utvärdera er nuvarande serviceleverans. Vi analyserar era kostnader, servicenivåer, kostnadsläge och kartlägger ert kommande behov. Resultatet blir en behovsanpassad servicelösning som du kan jämföra med den lösning du har i dag. Hör av dig till vår försäljningschef Andreas Westin på telefon 010-207 84 51 eller e-post andreas.westin@estate.se och boka in en Servicerevision redan i dag!

HYRA P-PLATS

Är du intresserad av att hyra en plats i en av våra anläggningar?

Välkommen att kontakta kundtjänst på telefon 08-588 018 00 eller e-post info.parkering@estate.se.

Kontakt

Är du intresserad av våra tjänster inom parkering? Välkommen att kontakta Joel Eskils på telefon 08-588 018 01 eller e-post Joel.eskils@estate.se.

svepark

Estate Parkering är medlem i Svepark.