20210317 Primär 2

Fastighetsservice 

Genom vår breda kompetens, vår långa branscherfarenhet och vår förmåga att ligga steget före, utför vi våra uppdrag kvalitetssäkrat och med ett helhetsperspektiv. 

Hur kan vi hjälpa dig? 

Vi har ett komplett utbud av tjänster, med stort fokus på kvalitetssäkring, flexibla leveranser och självklart med kompetent personal. Med andra ord ett komplett tjänsteutbud - allt under ett tak.
I listan bredvid kan du se ett axplock av de tjänster vi erbjuder. Boka ett möte om du vill veta mer, få en offert eller bara ställ en fråga.

Infrastruktur 

Vi tar ett helhetsansvar inom förvaltning, drift, underhåll, skötsel och tillsyn på tågstationer, perronger, hållplatser och andra publika miljöer och uppdrag med spår- och vägnära förhållanden. 

Åtgärda skador Nyuppsättning utrustning
Tvätt- och klottersanering  Borttagning av utrustning
Renhållning Byte av utrustning 

Teknisk och ekonomisk förvaltning

Vi erbjuder kostnadseffektiv helhetslösning från fastighetsförvaltning till teknik och ekonomisk förvaltning. Med vår kunskap och erfarenhet utför vi bland annat: 

Ekonomisk förvaltning

Säkerhetsarbete

Takbesiktning

Teknisk förvaltning

Underhållsplanering 

Trädgårdsskötsel

Driftteknik 

Lekplatsbesiktning

Utemiljö

Fastighetsskötsel 

 Myndighetsbesiktning 

Vinterunderhåll

SBA -Systematiskt brandskyddsarbete

 

 

 

Energi

Vi kan hjälpa dig med energi- och kostnadseffektiv fastighetsdrift, bra inomhusklimat och god miljöpåverkan. I vårt breda utbud finns bland annat: 

 

El Kyla
Energiutredning Energieffektivisering
OVK besiktning Värme och ventilation 

Har du några frågor?